Grupper

Grupper

Baroniet Rosendal har gode grupperabatter for min. 25 personar som reiser saman og betalar samla.

All organisert bruk av parkområda og Rosendal Avlsgård, herunder omvisning, piknik for grupper, organiserte idrettsarrangement, vielser m.m. må avtalast med administrasjonen på Baroniet Rosendal. Ta kontakt på epost info@baroniet.no eller telefon 53 48 29 99.